texter

Prinsen av kaos
(text och musik: Mats Westling)
 
Det bor ett lejon i mitt hjärta, hon bär en hjälte i sitt
Vi kan va fantastiska når vi två vill, när verkligheten tiger still
Jag ville ta henne till månen, det blev en helg vid en strand
Jag känner hennes ögons misstänksamhet, och jag vet

Men ibland kan jag vakna så hårt
Riva upp, kräva allt som är vårt
Ja, jag vet jag kan va, Prinsen av kaos
Och ibland kan hon stilla mig så
Att jag både vill stanna och gå
Ja, jag vet jag kan va, Prinsen av kaos,
Prinsen av kaos

Hon tycker om när vi två dansar, hon säger då står tiden still
Vi blommar upp och låter tankarna få ro, då är vi säkra, vågar tro
Men utanför i turbulensen, där muskler mäts och tyst är stark
Där får vi kämpa för vår innerlighet, ja jag vet

Men ibland kan jag vakna så hårt
Riva upp, kräva allt som är vårt
Ja, jag vet jag kan va, Prinsen av kaos
Och ibland kan hon stilla mig så
Att jag både vill stanna och gå
Ja, jag vet jag kan va, Prinsen av kaos,
Prinsen av kaos

Vi har fångat varandra till slut
Vi har upptäckt det där...

Men ibland kan jag vakna så hårt
Riva upp, kräva allt som är vårt
Ja, jag vet jag kan va, Prinsen av kaos
Och ibland kan hon stilla mig så
Att jag både vill stanna och gå
Ja, jag vet jag kan va, Prinsen av kaos,
Prinsen av kaos
Prinsen av kaos


 CD - Tack vare dig..

©2010 Merlin Music. All rights reserved. Webdesign SinProd.